Masivul Ivanetu este situat in partea centrala a Carpatilor de curbura si este incadrat in grupa Muntilor Buzaului, din care mai fac parte masivele Siriu, Podul Calului si Penteleu.
-Culmea Ivăneţu, situată la contactul cu Subcarpaţii, prezintă importanţă prin cele câteva obiective turistice aflate pe cei doi versanţi. Totodată, prin drumurile şi potecile ce o străbat, ea asigură o legătură directă între masivele amintite şi ariile de interes turistic din nordul Subcarpaţilor (Lopătari, Aluniş).
În Penteleu, Podu Calului şi Ivăneţu se disting sectoare în care orizonturile de gresii sînt mai subţiri şi alternează cu cele marno-argiloase. La nord de aliniamentul Nehoiaş — Secuiu precumpăneşte faciesul gresiei de Tarcău (denumire dată de geologul Sava Athanasiu), în alcătuirea căreia intră strate de gresii de pînă la 2—3 m grosime şi intercalaţii subţiri de argile. Gresia propriu-zisă aire culoare cenuşie, conţine mult cuarţ, mică şi un ciment calcaros. Adesea are caracter microconglomeratic. Rezistenţa mai mare la eroziune a făcut ca fizionomia interfluviilor să de-gaje masivitate, iar văile să prezinte caractere specifice defileelor.
 
 
Sursa: http://dordemunti.blogspot.ro/